TV-inspektion

Medlem af DTVK
Thisted Kloakservice er medlem af Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning (DTVK), og vi er således certificeret til at måtte udføre TV-inspektioner af alle former for kloakker – såvel offentlige som private.

Som medlem af DTVK efterkontrolleres al vores arbejde af uvildige eksperter, hvilket giver en god kvalitetssikring og en garanti for kunderne på, at alt er lavet efter bogen.

Hvornår bruges TV-inspektion af kloak?
Kloak TV-inspektion kan anvendes til alt lige fra rør- og brøndsøgning, tjek af utætheder ved defekte pakninger og vandlåse, tæthedsprøvninger af rør og brønde, kortlægning af kloakker med mere.

Vi kan foretage TV-inspektioner af rør, ventilationssystemer, industrimotorer mm. med rør-dimensioner fra 35 mm. og op til 1200 mm. og har endvidere udstyret til at køre stik-på-stik.

Vi laver også TV-inspektioner i forbindelse med hussalg, hvor kloak og rør skal undersøges og kortlægges.

TV-inspektion kan leveres på USB eller online med rapport og billeder.