Slamsugning

Vi udfører både store og små slamsugningsopgaver.
Med slamsugeren fjerner vi de store mængder slam, som har ophobet sig gennem tiden i diverse kloaksystemer.

Vi laver også faste aftaler om tømning af samletanke, oliudskillere, fedtudskillere og sandfangsbrønde. 
Er din vask eller afløb tilstoppet? Læs mere her 

Fakta om vores slamsugere
På vores lastbiler har vi som min. 50 m. sugeslange i 3″. Fire af vores lastbiler er desuden udstyret med 30 m. 2″ slange, der er rullet ind i et opvarmet skab, så slangen altid er ren og tør (denne bruges bl.a. til rengøring af mindre afløb indendørs såsom køkkenafløb). Vores slamsuger kan suge og flytte op til 20 m3 slam eller vand ad gangen.

Ved større opgaver kan vi på lastbilen efterspænde en trailer med både 3″ & 4″ slanger i. Skal der flyttes mere end 8 m3 slam eller vand ad gangen, kan vi medbringe kærre med 12 m3 i ekstra kapacitet.

Farligt gods kan suges og transporteres af vores store slamsuger.
Så uanset, hvor meget skidt og slam, I skal have fjernet, har vi de rette slanger og udstyr til opgaven. 

Vi kører med slamsuger i Thisted, Morsø, Salling og Skive.