Rørsøgning

Vi kan udføre rørsøgning både med kamera eller spuleslange.
Alt kan undersøges: kloakrør, vandrør, dræn og evt. industrimotorer.

Rørsøgning anvendes f.eks., når der skal graves ned til en brønd eller et rør, som skal repareres. Med rørsøgning kan vi finde lige netop det sted, der skal graves ned til, så vi undgår at grave mere op end højst nødvendigt.

Rørsøgning med kamera/sender
Ved hjælp af en sender for enden af vores spuleslanger, kan vi med en søger over jorden lokalisere og dybdemåle rørene. På den måde ved vi helt nøjagtigt, hvor der skal graves ned. Det er f.eks. nyttigt, hvis det er et rør under asfalt eller et fabriksgulv.

Vi udfører kamera-inspektion af 40-2000 mm. rør.

Rørsøgning med spuleslange
Skal der findes frem til f.eks. et drænrør på en mark, så er rørsøgning vha. spuleslange ofte tilstrækkeligt. Vi udfører rørsøgning på rør fra 100-2000 mm. Vi undersøger op til 600 m. med selvkørende traktor. 

Tjek af rør for utætheder med røg
Vi kan tjekke rør for utætheder med en røgprøve. Her kobler vi en slange til røret og pumper ufarligt røg ind (dannes af madolie). Røgen kommer ud ved f.eks. defekte pakninger og vandlåse.

Kortlægning af kloak ved hussalg
Vi udfører kortlægning af kloaker i forbindelse med hussalg, hvor rørene skal undersøges og kortlægges.