Kørsel med kærre

Hos Thisted Kloakservice har vi en kærre med kapacitet på 12m3.
Kærren bruges til transport af væske, slam mm.

Den kan f.eks.:

  • Monteres ved benzinvandspumpe til overpumpning.
  • Udlejes som buffertank til toiletvogne.
  • Udlejes som buffertank med rent vand i forbindelse med strømpeforinger, underboringer eller lignende.

Bruges ved uheld, hvor store mængder væskeudslip skal transporteres væk fra et område.